Muijs Loopbaanbegeleiding & Coaching

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Muijs Loopbaanbegeleiding & Coaching behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Muijs Loopbaanbegeleiding & Coaching. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muijs Loopbaanbegeleiding & Coaching.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

© 2020 | Fotografie: Fotografie Henriboer & Will Loermans | Tekst: communicatiebureau Redact | Webdesign: ontwerq.