De Werkenergieanalyse is een analyse instrument dat de energie- en stressbronnen van jou of je medewerker in beeld brengt, zowel op organisatie- als functieniveau. Het instrument is eenvoudig in gebruik. Met één klik op de activatielink ga je van start. De Werkenergieanalyse bestaat uit een online vragenlijst en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit. Wanneer de vragen zijn beantwoord, kun jij als kandidaat en je persoonlijke coach de persoonlijke rapportage downloaden. Aansluitend volgt een coachgesprek waarbij de jij als kandidaat inzicht krijgt in je persoonlijke energie- en stressbronnen. Je gaat verbanden zien en leert oplossingsgericht denken, waardoor je handvatten krijgt om verbeteringen en veranderingen in gang te zetten.

Hiermee wordt jij de regisseur van jouw werk.

Lees hier hoe Eva anders is gaan werken waardoor ze haar werk weer leuk kon gaan vinden en wat ze in de toekomst gaat doen om het leuk te blijven vinden.

 

Wil jij dit?

“Ik ervaarde erg veel spanning in mijn werk en kon er niet goed de vinger op leggen. Na 1 gesprek heb ik duidelijk gekregen welke stressbronnen dit waren en wat ik er zelf aan kon doen. Tevens heb ik geleerd om te focussen op mijn energiebronnen, waardoor mijn energiebalans weer optimaal is. ECHT TOP!”
door Jan

“Door de werkenergieanalyse weet ik nu dat ik nog voldoende uitdaging heb in mijn huidige functie en me veel beter kan specialiseren dan nog meer te gaan verbreden. Door de concreet geformuleerde acties heb ik nu veel meer focus en rust gekregen.”
Door Henk